ПОЛОЖЕННЯ про проведення обласних змагань з боротьби самбо на 2014 рік

 
 

ПОЛОЖЕННЯ про проведення обласних змагань з боротьби самбо на 2014 рік
 

«УЗГОДЖЕНО»                                                                                              «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Федерація боротьби самбо                                                        Директор департаменту фізичної 

Дніпропетровської області                                                        культури і спорту, сім’ї та молоді

                                                                                                      Дніпропетровської облдержадміністрації

___________ Назаренко Д.А.                                                     ________________ Пшеничников О.П.

 

«____»______________20___ р.                                               «______»________________ 20___ р.     

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласних змагань з боротьби самбо на 2014 рік

 

1. Мета проведення:

      Змагання проводяться з метою:

-          Популяризації та пропаганди боротьби в області;

-          Залучення до систематизації занять широкого кола молоді;

-          Підвищення рівня майстерності провідних (майстрів) борців області;

-          Виявлення резерву до складу збірної команди області та участі в Чемпіонатах України.

 

2. Керівництво проведення змагань:

       Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється  департаментом фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді Дніпропетровської облдержадміністрації.

       Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію, яка рекомендована федерацією самбо області і департамент фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді.

       Відповідальність за підготовку місць змагань, розміщення учасників і суддів з інших міст, забезпечення техніки безпеки покладається на відділ фізичної культури і спорту міськради.

 

3. Учасники змагань:

1) Чемпіонат області серед юнаків та дівчат 1993-1994 р.н.:

-          допускаються юнаки та дівчата не нижче 1 розряду у складі юнацьких збірних команд міст, районів;

-          Змагання для юнаків проводяться в таких вагових категоріях: 45, 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.

-          Змагання для дівчат проводяться в таких вагових категоріях: 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг.

-          Склад команди – 17 чол., в тому числі 15 спортсменів, 2 тренери - судді.

2) Чемпіонат Дніпропетровської області серед чоловіків та жінок

-          допускаються чоловіки та жінки не нижче 1 розряду.

-          Змагання особисто – командні. Дозволяються у вагових категоріях виставляти не більше двох спортсменів. Командні місця визначаються за найбільшою сумою очок, набраних учасниками. Змагання проводяться згідно з діючими міжнародними правилами у вагових категоріях.:

-          чоловіки: 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.

-          жінки: 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг.

3) Чемпіонат області серед юнаків та дівчат 1996-1997 р.н.

-          допускаються  спортсмени не нижче 1 розряду.

-          склад команди – 17 чоловік, в тому числі 15 спортсменів, 2 тренери – судді.

Вагові категорії:

-          юнаки: 45, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, + 87 кг.

-          дівчата: 38, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, + 75 кг.

4) Чемпіонат області серед юнаків та дівчат 1998-1999 р.н.

-          допускаються  юнаки та дівчата не нижче 1 юнацького розряду.

-          склад команди – 19 чоловік, в тому числі 17 спортсменів, 2 тренери – судді.

Вагові категорії:

-          юнаки: 40, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84,  + 84 кг.

-          дівчата: 36, 38, 41, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, +70 кг.

5) Чемпіонат області серед юнаків та дівчат 2000-2001 р.н.

-          допускаються  юнаки та дівчата не нижче ІІ юнацького  розряду.

-          склад команди – 19 чоловік, в тому числі 17 спортсменів, 2 тренери – судді.

Вагові категорії:

-          юнаки:  32,35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, + 71 кг.

-          дівчата: 31, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, + 65 кг.

6) Чемпіонат області серед юнаків та дівчат 2003-2004 р.н.

-          допускаються  юнаки та дівчата не нижче ІІ юнацького  розряду.

-          склад команди – 19 чоловік, в тому числі 17 спортсменів, 2 тренери – судді.

Вагові категорії:

-          юнаки:  28, 31, 34,  38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, + 65 кг.

-          дівчата: 26, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, + 55 кг.

 

4. Підготовка спортивних споруд.

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2004 р. № 1274 «Про додаткові заходи щодо попередження травматизму та запобігання нещасним випадкам у спортивній діяльності» підготовка спортивних споруд покладається на їх власників.

Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки під час проведення змагань здійснює робоча комісія, яка утворена головною суддівською колегією та очолювана головним суддею. Власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку змагань зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

5. Медичне забезпечення змагань.

У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 р. № 614, медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється обласним та міським спортивними диспансерами, відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів загальної мережі.

Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на змаганнях всіх рівнів.

Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.

Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план  медичного забезпечення змагань та звіт з їх закінченням.

 

6. Умови проведення змагань.

Змагання з боротьби самбо проводяться згідно діючих правил з боротьби самбо. Підсумки роботи фізкультурних організацій, тренерів, спортсменів у 2014 році оцінюються згідно положення про єдину систему оцінки роботи фізкультурних організацій України зі спортивної майстерності з не олімпійських видів спорту.

 

7. Нагородження.

Спортсмени, які посіли І,ІІ,ІІІ місця нагороджуються дипломами департаменту фізичної культури   і спорту, сім’ї та молоді  Дніпропетровської облдержадміністрації.

 

8. Умови фінансування.

Відповідно до єдиного календарного плану спортивних змагань області на 2014 рік витрати за рахунок департамент фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді, згідно затвердженого   кошторису.

Витрати по відрядженню на змагання дітей і тренерів, проїзд в обох напрямках, розміщення, харчування несуть відряджаючі організації.

 

 

 

 

 

 

 

 Создан 14 янв 2014